Gestopt

Open Coffee Alblasserwaard is gestopt

OC Alblasserwaard is met ingang van 26 oktober gestopt. Ik dank alle bezoekers voor hun aanwezigheid. Jullie zijn uiteraard welkom op andere OC's. In het bijzonder bij OC Gorinchem en OC Vijfheerenlanden waar OC Alblasserwaard een prettige samenwerking mee heeft gehad.